Kan het kwaad als er in de tent kastjes of dergelijke tegen het tentdoek staan?